مدیریت فعالیت های فرهنگی
34 بازدید
ناشر: انتشارات هاجر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 6
زبان : فارسی
به نام خدا، این کتاب همانطوریکه از نام آن پیداست د رصدد راهنمایی علاقه مندان به اداره فعالیت های فرهنگی است.در فصول مختلف این کتاب تلاش شده تا علاوه بر ذکر اصول مدیریت فرهنگی بصورت نمونه چند فعالیت فرهنگی از مرحله طراحی تا اجرا و ارزیابی مورد بررسی قرار گیرد. مانند برگزاری همایش،اردوهای فرهنگی،نمایشگاه،و...